Zeman už chce euro

23.05.2013 17:13

Na ekonomy se lidé dívají jako na šarlatány a ekonomii nepokládají za vědu, ale spíše za část psychologie, která bývá někdy až hysterická. V české základní škole po roce 1989 trvalo dlouho, než se děti v matematice místo počítání cihel ve zdi něco dozvěděli o významu slova úrok. A český stát finanční gramotnost svých občanů začal léčit teprve exekutorskou surovostí. Přesto v ekonomii existují určité zákonitosti, které ale zase nechápou politici, možná záměrně.

To se stalo v době před přípravou společné měnové unie, kdy evropští politici absolutně nedbali varování ekonomů, protože politici mysleli jinak a měli jiné cíle. Já jsem se eurounii věnoval již něolikrát, proto mohu zase jen zopakovat, že varování ekonomů se týkalo základního faktu, že jakoukoliv měnovou unii nelze dlouhodobě udržet bez vytvoření fiskální unie. Zřejmě politici věřili, že se na ní domluví dobrovolně později, protože mají společný cíl, evropský mír.

Mít evropskou fiskální unii jako ve Spojených státech je sen, který by ale byl podmíněn nějakým vojenským sjednocením národů, což je eurohujerský nonsens. Ve Spojených státech došlo ke sjednocení veškerých dluhů všech států během války za nezávislost. Toto rozhodnutí A. Hemiltona mutualizovat dluhy, které navršily jednotlivé státy ještě před politickým sjednocením celé země dalo základ k integraci a to byl počátek vzniku měnové, fiskální a politické unie USA.

Bohužel v eurounii dluhy fungují tak, že každá vláda členské země vydá dluh v eurech, jenomže nad tou měnou nemá kontrolu. Proto věřitelům a držitelům dluhopisů nemůže zaručit, že v době splatnosti budou mít na to, aby mohli dluh zaplatit. Nedodržením fiskální unie dostalo eurounii do současného krizového stavu pro některé členké země. Nářek, pláč a nenávistné útoky na globální kapitál a finanční oligarchii a mafii je jen vedlejší projev charakteru levicových kolektivistů, kteří nechtějí přiznat, že nemohou uřídit něco, co uřídit nelze.

Aby se jim nezhroutil vybudovaný eurosen, musí se původní konstrukční chyba napravit. Pouhé evropské potácení se šetřících členských zemí musí vyústit do velmi složité konstrukce fiskální unie, nebo do demontáže eurozóny s nebezpečím hospodářského, sociálního a politického zemětřesení. Než nejdůležitější člen eurounie Německo dá souhlas eurounijním šafářským kašparům v čele s Barrosem v Evropské komisi a Draghim v ECB k vytvoření společného eurounijního dluhu v eurobondech, budou se tito socialističtí kašpaři vysublimovaní z revolty 60tých let snažit narůstající dluhy krizových států řešit vyšším zdaněním bohatších vrstev a přerozdělováním potřebným. To německé svolení je v podstatě morální hazard, který vyplývá z nedůvěry silných ekonomik k enormě zadluženým státům, ke kterým se už připojuje i Francie se zoufalým Hollandem, kterého již nenávidí tolik Francouzů, jako Kalouska Čechů.

Kromě toho, že při očekávané fiskální unii dojde při mutualizaci dluhů k nárustu úrokových sazeb u silných ekonomik, protože začnou být spoluodpovědné za ekonomiky slabé, musí se splnit několik podmínek. A to je další hazard, protože předešlé dojednané podmínky v eurounii byly často porušeny. Jednou podmínkou je silné omezení každého státního dluhu, aby jednotlivé státy měly zdravé veřejné finance. Druhou podmínkou je zajištění fungujícího mechanizmu, který zajistí rychlé transfery financí mezi jednotlivými státy. A poslední podmínkou je fungující úřad řídící jednotlivé vlády tak, aby se dosáhlo udržitelné úrovně dluhu a jasně potom postihovat ty vlády, které poruší rozpočtová pravidla eurozóny. Z toho jednoznačně vyplývá, že vlády nesplňující tyto podmínky, ztratí kontrolu nad vlastními rozpočtovými procesy.circocastelo.jpg

Pan Zeman se vyjádřil naposledy srozumitelně tak, že by to pochopil i hnůj, že Česká republika by měla euro přijmout co nejdříve. Pokud eurozóna jednoznačně nepřesvědčí globální finanční trhy, že chce vydržet a nerosypat se v důsledku současné neustále odkládající se a prohlubující se krize šetřících zadlužených států, musí ten fiskální pakt a tím pádem jeden stát vytvořit. Pokud to EU nesplní, nemá cenu euro v ČR nyní zavádět a pokud to EU splní, staneme se obyčejnou německou zemí a pak má Zeman pravdu, přijmout euro co nejdříve.