Taková byla doba

20.05.2013 17:15

Nebyla. Přesto mnoho lidí tuto frázi používá. Žádná doba se sama neudělá. V současnosti pro každého, kdo do "takové doby" nahlíží jako nezúčastněný (pokud v té době ještě nežil), či jako samotný účastník je to doba, kterou způsobili, vytvořili, spáchali nebo s radostí prožili ti úžasní lidé, kteří v té době žili.

A my tady na tomto místě každou "takovou dobu" můžeme prošťourávat a na základě znalosti svých možností tak ovlivňovat dobu současnou. Pokud ovšem na to někdo z nás má náladu, chuť a věnuje se psaní svých politických názorů, fejetonů, povídek či básní, nebo vytváření fotoblogů. A tak autor může hodnotit každou dobu, pokud třeba tu současnou přímo neovliňje jako kmotr, politik, nebo prací v občanském sdružení či spolku. Nakonec "takovou dobou" můžu třeba chápat český reálný socializmus zajištěný sovětským vojskem na věčné časy a další "takovou dobou" zase dobu po roce 1989 zahrnující snahu části nově vzniklých českých politických stran změnit tehdejší socialistické vlastnictví během co nejkratší doby několika privatizacemi včetně kupónové premiéry.

V listopadu 1989 si jen velmi málo lidí uvědomovalo, co vlasně svoboda jednotlivce a svobodné tržní prostředí může s tehdejší společností způsobit. Určitá část společnosti byla na změnu vlastnictví velmi dobře připravena. Přesto kromě té připravené komunistické části se našli i lidé, kteří jejich výhody nepotřebovali a začali podnikat od nuly v tržním prostředí, které však bohužel nebylo a nemohlo být vybudováno klasickým historickým vývojem jako v tehdejší západní Evropě.

Nevěřím, že po dokonaném levicovém zkolektivnění po příštích volbách vstoupím do stejné řeky, ve které jsem již stál a žil před rokem 1989. Jen bych rád varoval ty nezúčastněné, narozené po roce 1989. Socialistické a komunistické myšlení je velmi nebezpečné právě v tom velmi rychlém nenápadném sklouznutí do totality. Typickou ukázkou současné levicové machinace je využití komunistky s lidskou tváří P.Šutrové, která přestože trpěla kvůli soudruhům normalizátorům, pomohla nyní odstranit nepohodlné lidi z ÚSTRu.sustrovka.jpg Zřejmě určitá část současných socialistů chystajících se k moci má minulost s nějakým záznamem v ústavu. Proto se chtějí do budoucna svého vládnutí ochránit hlavně před hodnocením vámi, nezúčastněnými. A tak Úhl, Jelínek, Bureš a ostatní levicoví intelektuálové začínají vytvářet mýtus, že ta komunistická totalita vlastně nebyla ta pravá totalita a taková přece byla doba. Nebyla. Takoví byli lidé. A tak se komunisté postupně vrací na důležitá místa. Situace, že naplnili i ÚSTR je logicky tragikomická, protože odkrývat odpornosti totality mají v rukách ti, kteří individualitu a svobodu jedince likvidují již z principu a mohou tak ohýbat naši minulost.

Ti zúčastnění, kteří nikdy nebyli zasaženi leprou komunistické myšlenky ve vlastní hlavě se v současné době dostávají do nepříjemného stresu uprostřed eurounijní reality. Připomínám, že opravdu není možné vstoupit znovu do stejné doby, a proto nemám obavy z opětovné totality komunistů se zbraní v prackách lidových milicí, jenomže na platformě snahy o centralizaci EU se setkávám se situacemi, které mi imlikují deja vu. Nezúčastnění tento pocit mít nemohou, ale po prosazované eurounijní cestě velkou trojkou (Evropská komise, ECB, MMF) se můžeme dostat do vyšší upgradové formy fabiánského socialismu. Určitá část eurounijních občanů nechápe, že nechceme zahodit tu zašlou fázi tržního vývoje a místo toho se s radostí přidat do světa modernistů Barrosa a Van Rompuye.

Stejně jako kolektivistický Obama v USA má problémy s regulací zbraní vzhledem k nemyslitelnému omezení americké svobody jedice zbraň vlastnit, mají a budou mít evropští levicoví kolektivisté problém omezit svobodné tržní prostředí pro svobodného jedince v EU. Proto jejich snahou nebude rušení vlastnictví, ale rozšiřování sociálně zabezpečené společnosti direktivami, které nelze bez opozice odmítnout, a tak budou jen regulovat a regulovat. Všechno a všude. Ve prospěch a dobra eurounijního kolektivu.