Nešpiňte islám

28.05.2013 17:16

Je špinavý dost. Ochránci života pod zelenou barvou Alláhovy ideologie po brutální veřejné vraždě Lee Rigbiho na ulici v Londýně jsou otřeseni, jak tento čin pochopili ostatní muslimové.

Musíte pochopit, že i ten uřvanej pokérovanej svalovec s holou hlavou, který trhá sedadlo na fotbalovém stadionu je muslim. Jenom to neví, stejně jako to neví ostatní nevěřící, a proto se chovají tak, že londýnští muslimští zástupci považující označení této vraždy za teroristický čin stejně jako ostatní reakce nechápajících muslimů za daleko horší činy, než nějaké uříznutí hlavy vojáka Velké Británie spravedlivým Mujaahidem čili „tím, který je zapojen do džihádu“. Z hlediska rétoriky těchto muslimů to plně chápu, reakce neprozřených a nechápajících muslimů, bude pro ně vždy opovrženíhodná.

Každý narozený člověk na této Zemi je muslim. Jako neprozřený muslim musím konstatovat, že dobrovolně na tuto muslimskou zákonitost predikovanou již proroky před tím nejdůležitějším Mohamedem nepřistoupím. Je mi jasné, že moje slova v České republice nic neznamenají, imigrace muslimů a konvergence Čechů k podřízení se pravému Bohu je nesrovnatelná s prosazovanou politikou multikulturalismu v zemích EU jako je Francie, Velká Británie a Německo, kde jsou muslimů již milióny. Proto se nedivte, že multikulturalismus prosazovaný levicově zaměřenou politickou korektností vyhovuje současným i budoucím muslimům ve snaze nastolit zákonitou podřízenost celého lidstva Alláhovi.zelenebratrstvo.jpg

Vrátit pomýleného západního občana, ať je věřící či ateista, ke skutečnému plnohodnotnému životu vzhledem k tomu, že na Západě se lidé stresují většinou jen povrchními záležitostmi, a honbou za pěnězi je někdy snadné. Ve světě islámu hledí každý podřízený této ideologii k daleko vyšším cílům, které jsou neměnné již po staletí a nikdy se nezmění. Všechno se dělá k radosti Boha. Jde o úplně jiný hodnotový systém. Prozřený muslim si nakonec uvědomí, jak osvobozující je jeho moc v kolektivu. Následovat jediného Boha činí život čistší. Nehoníte se za každým zbytečným výstřelkem. V celém rozsahu zbytečností, počínaje módou a konče složitým vědeckým výzkumem. Jako nemuslim a potomek evropských křesťanů vidím ten zásadní nesmiřitelný rozdíl mezi námi a muslimy v té naší neslábnoucí touze dosáhnout nejvyšších met v jakémkoli lidském rozvoji vědy a techniky za jakoukoliv cenu, i odvrhnutí Boha.

Nemuslimský život je krutý a složitý, obzvlášť pokud je nejvyšší hodnotou člověka jeho svoboda, kterou lze do určité míry omezit podle vytvořené společnosti demokratickou cestou. Muslimská cesta je již definována a každý jedinec se ji musí podřídit. Tyto společnosti mohou žít do určité doby vedle sebe, ale nemohou obývat společný prostor. Neexistuje několik muslimských cest, které jsou hodné nebo špatné, existují jen nespěchající a spěchající muslimové za jediným cílem. Jak dlouho ta cesta bude trvat je některým lhostejná, ale Al-Kaidě a Hisballáhu ne.