Lidská práva

01.06.2012 18:33

Vznikla již velmi dávno v době, kdy si člověk uvědomil, že se liší od ostatních tvorů na zemi. Historickým vývojem člověka ve všech koutech světa a v boji za jejich přesné popsání a všeobecné uplatnění si lidská práva vetknul jako důležitou součást ústavy státu, pokud se všechna občanská společenstva v tomto státě či federaci sjednotila, třeba i válkou.

Vzhledem k tomu, že kolektivisté v řízení společnosti vždy dokáží dělat dobro, vhodnou formou nafukují lidská práva do všech stran tak, aby nebylo pochyb o jejich humanismu, multikulturalismu, enviromentalismu a ostatních ismech, která nakonec připravují jedince (egoistu) o svobodu. Že jsou lidská práva bezbřehá, vědí nejen kolektivně zaměřené intelektuální elity. Jejich IQ nad 130 jasně predikuje, že to oni nebudou svádět těžký boj svobodného jedince (odporného egoisty), přestože i on se stejným IQ chce dosáhnout spokojené a svobodné společnosti. Proto ostatní společnost (i ta nejspodnější s vrozenou vulgaritou) uslyší jen ten sladký jazyk těchto intelektuálních modernistů (Bělohradský, Žižek) o kolektivní budoucnosti občanské Evropy bez národů s útrpnými úšklebky nad staro-zrádci. Že jsou lidská práva nafukovací balón vědí nejen tyto intelektuání elity, ale i konkrétní skupiny, jako jsou feministky a homosexuálové.

Hlavně a především to vědí skupiny migrujících menšin, které přicházejí již několik desetiletí do otevřené Evropské unie. Přestože Česká republika to zatím nepociťuje, stal se již z islámu v EU fenomén. Honba za levnou pracovní silou a snad pocit viny za historickou kolonizaci afrických zemí, dotáhly do EU milióny afrických a asijských přistěhovalců. Islamistů. Evropa není jako bývalý tavící kotlík USA, kde se migranti museli přizpůsobit většině, i když to již v současné době u hispánců zřejmě také neplatí. Proto slabá EU nezavelela stop při prvních teroristických problémech a jakýkoliv konzervativní odpor byl potlačen ničím nepodloženou představou možnosti soužití kultur. Multikulturním kolektivistickým ideálem. V současné době lze říci, že migrace a její důsledky nastartovaly muslimskou kolonizaci Evropy.

Dle dostupných předpovědí bude v roce 2050 v EU odhadem 20% muslimů, Francie bude mít muslimů více jak 50%. Dle průzkumu ve Velké Británii se problémy s muslimy kumulují s vyrustající frustrovanou druhou a třetí generací muslimů. Rodiče a prarodiče, kteří přišli a měli zájem žít jako Evropané, přijali novou obec za svůj domov. Ti synové a vnuci ne. Německý bankéř a levicový politik (dlouholetý sociální demokrat) Thil Sarrazin napsal suchopárnou knihu s čísly. Německo páchá sebevraždu, kde zcela věcně pojmenoval aktuální a logické problémy evropského sociálního státu, v jehož základech je nafouknutý balón lidských práv inelektuálních pseudohumanistů a profesionálních multikulturalistů.

Český výtvarník Martin Zet vyzval Berlíňany, aby mu pro jeho chystaný projekt pomohli shromáždit co možná největší množství Sarrazinových knih. Minimálně jich chtěl sebrat 60 tisíc a do 1. července vystavit na berlínské přehlídce současného umění. Jak přesně měla instalace vypadat, mělo být překvapením tohoto umělce. Prozradil, že nakonec všechny tyto knihy chce spálit. Němci tohoto multikulruralistu napálili sami, donesli mu čtyři knihy. To k čemu racionálně a logicky uvažující člověk (a ten co prožil kolektivizaci komoušů obzvlášť) dospěje, není překvapivé. Lidé v EU by měli zodpovídat sami za svůj osud a nevymlouvat se na nepřízeň společnosti. Být „obětí“ v sociálním státu se vyplácí. Masivní sociální dávky vedou k pasivitě a zneužívání.

Z historie je známo, že kdykoliv a kdekoliv na světě, jakákoliv civilizace polevila v hájení svých hodnot, oslabila svůj pud sebezáchovy, tak skončila na smetišti dějin a byla nahrazena civilizací méně vyspělou, ale o to vitálnější, rychle se šířící a hlavně nepřizpůsobivou. Přesně to se dnes začíná dít v Evropě. Všichni současní Evropané s kořeny v křesťanském Římě, s mnoha staletími vzájemných bojů, soužití a vzájemnou asimilací Keltů, Sasů, Dánů, Germánů, Normanů, Slovanů a mnoha dalších národů nemohou muslimy kooptovat a poté vytvořit Evropského občana.

Nejsem znalec Koránu, ono to opravdu není třeba. Radikální salafističtí muslimové hodlají v Evropě rozdávat minimálně 25 miliónů překladů Koránu. Někteří Evropané mají strach a chtějí to zakázat, někeří naopak jsou nadšení, protože lidé mají co studovat a srovnávat Korán s Biblí. Je to úplně zbytečné. Pro věřícího i nevěřícího Evropana stačí jen ty podmínky, keré musí splnit ihned a také po celý zbývající život, pokud chce nebo jednou bude muset konvertovat k islámu. Jestliže podmínky neznáte, přečtěte si alespoň tyto: konverze k islámu

Když jsem před nedávnem opět otevřel cyklus Vlast od Mikoláše Alše (tisk z roku 1952), který namaloval v roce 1880, oslovila mne jeho kresba tak, že jsem namaloval alegorie mých představ o problémech Vlasti v roce 2050. Člověk s kořeny v Evropě používá svůj rozum a víru při hledání Kamenů mudrců ovlivňujících každé další pokolení v pokroku svého vývoje. Muslimové jsou ti, kteří žijí spokojeně pod zvětšujícím se Kamenem Alláha, který jim dadzvedl Muhammad.

vlast2640.jpg

Mirek Picek, černý pastel (40 x 80 cm)