Koho zastupuje 38 senátorů

06.03.2013 17:17

Ti z nás, kteří sledují vývoj na eurounijní scéně, je současný postup 38 senátorů vysvětlitelný. Nesmíme se dívat jenom na český dvorek soukromé nenávisti těchto senátorů, ale sledovat dosah jejich snahy v rámci evropských vládnoucích elit. Výsledkem jejich snahy je nepříjemný, šokující, odpuzující pocit pro všechny, kteří pokládají osobní svobodu za základní kámen všech dalších stupňů demokratické společnosti, na kterých se tito svobodní občané dál domluví.

Pročetl jsem si pozorně článek Josepha F. Stiglitze, který napsal po současných volbách v Itálii a musím konstatovat, že tento současný americký guru evropských keynesiánců velmi dobře popsal cestu, kterou musí EU co nejdříve projít, aby nedošlo k rozvrácení současné kolektivisticky vybudované evropské unie. Češi se v žádném případě neliší v klasickém rozložení Gaussovy křivky při hodnocení inteligence s ostatími evropskými národy, proto se mohu domnívat, že obvinění významného euroskeptika (vysmívaného a oflusávaného) V.Klause z velezrady levicovými senátory vychází z důvodů, které vyplývají z úvah J.F.Stiglitze a enormě posilují levicový populismus.

Známý keynesiánec přiznává, že celý evropský projekt započatý před zavedením eura je prosazován elitami shora, a tyto elity jsou vedené pouhým levicovým idealismem (se kterým se ztotožnil V.Havel). Stieglitz nepřizná otevřeně, že prosazení eura i přes protesty mnoha ekonomů, bylo záměrné, přestože nebyly vytvořeny zásadní podmínky, které fungují v USA. Skutečností je, že evropské elity moc dobře věděly, do jaké fáze ekonomické reality jednotlivé evropské země postupně dorazí, jenom to neuměly správně načasovat.

Současná krizová a depresivní fáze jednotlivých států již není vyléčitelná šetřením a terapiemi úspor. Prostě hospodářská a měnová unie EU vznikla jako prostředek, nikoliv jako cíl. A všichni občané, kteří jsou tímto gigalaboratorním pokusem postiženi si začínají čím dál více uvědomovat, že v současném uspořádání eurospolečností (se základem Německo - Francie) euro ničí samotné účely, k jejichž naplnění bylo vlastně vytvořeno. A tuto krutou pravdu budou muset přijmout a strávit včechny evropské vlády, protože jejich lid je k tomu donutí.

Proto se musí prosadit celková strukturální reforma Evropy, jenomže ne taková, kterou by si přála konzervativně pravá část politiků a euroskeptiků, ale taková, kterou prosazuje silnější keynesiánská levicová část. Ta chce reformu institucionálního uspořádání minimálně s jednotnou bankovní unií se společným pojištěním vkladů. Také chce silný fiskální federalismus a velký federální rozpočet (alespoň 2:1 jako v USA - poměr mezi federálními a státními výdaji). A hlavně se zbavit úsporných opatření a využít růstové strategie. Ten problém překlopení k federálnímu uspořádání je zatím bráněn Německem, které má dosud extrémní přebytek srovnatelný s čínským, a proto může financovat jižní dluhy, protože z větší části platí Německo sobě.

Nejenom čeští socialisté, ale i ostatní levicoví protagonisté se přiklánějí na stranu evropských federalistických socialistů a snaží se proto zaťatého euroskeptika V. Klause zničit na evropském poli euroskepticismu, který by výrazně posílil zvolením V.Klause do Evropského parlamentu. Proto by bylo správné pochopit o jakou velezradu V.Klause nebo proradnost 38 levicových senátorů se jedná a koho vlastně zastupují.