Evropští lídři jako pasáci eura

15.07.2012 18:19

Jako správní pasáci se evropští lídři často schází a řeší, co s tím velkým volnotržním experimentem - eurem mají mezi svými schůzkami vlastně dělat, aby nebylo popraveno. Vůbec nezáleží, z které strany ten experiment někteří analytici posuzují. Prvním extrémem je posouzení absolutisty dluhových stropů, kteří chtějí, aby pasáci začali své rozpočty vyrovnávat hned zítra (včera bylo pozdě). Druhým extrémem je posouzení bohabojnými keynesiánci, kteří vše řeší agresivní fiskální expanzí vždy a všude. Evropským keynesyánským guru je americký Joseph E. Stiglitz.

Jako správné řešení dlouhotrvající krize eura se v posledních několika týdnech stala myšlenka pasáků vytvořit evropskou bankovní unii. Snaha o její vytvoření je myšlenkově rozdílná. Někteří pasáci z jihu Evropy, ji považují za perfektní přesunutí břemene podpory jižních bank na ty pasáky, kteří mají plné kapsy. Bruselští pasáci pokládají bankovní unii za další velký krok při budování evropského superstátu. Pasáci z Evropské komise, kterým na zdi visí odkaz na posvátnou Římskou smlouvu zapoměli, že rok 1957 byl úplně o něčem jiném, a proto pohlížejí na každou krizi jako na příležitost k prosazování své federalistické mantry.

Podle Stiglitze nejsou pasáci eura dostatečně inteligentní na to, aby pochopili, že bez skutečného růstu se Řecko, Španělsko a Itálie nevzpamatují pouhými svépomocnými operacemi, kdy Evropa (ECB, ESFS a ESM až bude) půjčuje peníze bankám, aby zachránily suverény, a suverénům zase, aby zachránili banky. Už si snad konečně uvědomují, že záchranné půjčky, které novým vypůjčovatelům přiznávají senioritu vůči ostatním věřitelům, zhoršují postavení soukromých investorů, kteří jednoduše požadují ještě vyšší úrokové sazby (smrtelných 7%). Proto věřitelé začínají kašlat na banky a půjčují přímo státům, nejvíce milují německé dluhopisy, přestože vědí, že dostanou méně než půjčili. Ale mají větší jistotu, že nepřijdou o 50% až 75%, jako v řeckých bankách.

Při vytvoření evropské bankovní unie by pasáci přes ECB nejraději docílili tři základní požadavky. Prvním požadavkem by byl tvrdý dohled nad finanční integrací, aby správně uřídili makroekonomické nevyváženosti a zlepšili provádění měnové politiky. Druhým požadavkem by bylo zpřetrhání vazeb mezi bankami a těmi suveréními vypůjčovateli a třetím požadavkem zdanit finanční hydru tak, aby daňový poplatník moc nekrvácel (což je sporné).

Protože tyto požadavky pasáci eura přes ECB nemohou splnit, protože na to ECB nemá pravomoci, dumají jak toho dosáhnout. Splnili by to, jedině kdyby mohli zaručit, že napříč celou eurozónou bude jednotná ochrana vkladů, že bude jednotný superúřad, který bude řídit společný fond pro řešení bank, dále bude jednotný superúřad pro dohled nad všemi bankami a jednotná pravidla pro kontrolu těchto bank.

Samozřejmě, že Stiglitz radí pasákům, že je nutné podpořit růst a stabilizovat úrokové sazby, jimž čelí jižní pasáci v krizi, pak by pomohly jedině eurobondy a fond solidarity. Například nižší úrokové sazby by uvolnily peníze, takže i země s těsnými rozpočtovými mantinely by mohly vydat víc za investice posilující růst. Tvrdí, že Evropa má výtečné silné stránky (v budoucnu). Její slabiny dnes odrážejí hlavně chybné politiky jednotlivých států a institucionální uspořádání. To lze změnit, ale jedině pokud se pasáci domluví na správném postupu a načasování svých dohod vedoucích ke společnému cíli – což je úkol mnohem důležitější než strukturální reformy uvnitř jednotlivých zemí. Ač strukturální problémy v jednotlivých zemích oslabily konkurenční schopnost a růst HDP, krizi nezapříčinily a jejich řešení krizi neodstraní.

Přestože EU tvoří evropští občané, najednou i mezi pasáky dochází k rozbrojům na úrovni nechutného nacionalismu. Zabednění Němci zdržují a musí dát schválit smlouvu o ESM ústavnímu soudu! Přitroublí Francouzi nesouhlasí, aby Němec Wolfgang Schäuble dostal roli šéfa ministrů financí celé EU! Nafouknutí Finové začali brblat o přílišné solidaritě! Zkostnatělí a obtěžující Britové stojící mimo přeci nemohou mít finanční cetrum EU v londýnském City!

Žádného z evropských pasáků eura ani nenapadne zamyslet se nad cestou, kterou se vydali, protože ta cesta musí být co nejkratší a nejrychlejší. Ti vzpouzející se evropští občané, všichni ti Němci, Francouzi, Finové, Nizozemeci, prostě všechny národy (i Češi), kteří by chtěli o těchto nevratných změnách při budování EU hlasovat v referendech, jsou jen obtěžující a nechápající zabednění nacionalisti.