Budeš důchodce či rentiér?

05.03.2011 17:06

Vzhledem k velmi špatné finanční gramotnosti velké části občanů v naší zemi, která má základ v nechutném socialistickém realismu naší minulosti si myslím, že ten základ nás stále drží svými odpornými drápy do současné doby. Jde o přeměnu na kapitalistickou společnost, kterou jsem uvítal. Změna nemohla za těch něco více dvacet let proběhnout jinak, historii neodpářete. Změníte jen budoucnost.

Na demokracii se každý z nás dívá ze svého úhlu pohledu. Ten pohled je dán historií vašich předků, vaší výchovou, vaším vzděláním, vaší konkrétní prací, vším co dokážete nacpat do své hlavy. Nebudu se zabývat částí ekonomicky vzdělaných lidí z minulé i současné doby. Jsem rád, že současná mladá generace si z větší části uvědomuje nutné řízení i plánování svých financí do budoucna. Pro mne tím nejzákladnějším problémem všeobecné vzdělanosti o penězích a jejich službě je v oblasti výchovy v základí, střední škole a obdobném vzdělávání. Pokud mají problém s tím, jak nám poslanci a vlády tvoří současnost a budoucnost, přeji si to samé. Novou generacii v politické elitě.

Každý z nás se může věnovat dalšímu vzdělávání oficiálně i soukromě. Sem patří i sledování článků a blogů ekonomů, kterých je hodně a někteří jsou velmi užiteční, protože vysvětlují stav ekonomiky a peněz občanovi, mimo jejich dalších odborných analýz pro kolegy, komise a jiné aktivity. Do této řady zahrnuji Zeleného, Michla, Sedláčka. Nemá cenu psát dál, vy je znáte a znáte i další ekonomy. I NERVu se nelíbí, že děti se v matice učí o stavění zdi a počtu cihel a ne o výši úroku p.a. nebo RPSN.

Při skládání názorů na nejvíce propíranou oblast důchodového zabezpečení a její změnu si dovolím přidat svůj pohled, který určitě nebude osamocen.

Vedle klasického průběžného systému důchodového zabezpečení vznikne alternativní varianta, kdy si lidé v rámci opt – outu vyvedou 3 % ze svého sociálního pojištění do nových penzijních fondů. K těmto 3 % ale musejí přidat další 2 % z vlastního. Další roky se ten jejich příspěvek bude zvyšovat, já se domnívám že každý rok o 1% až do výše tak 7-8%. Ideální stav pro stát by byl příspěvek 10%. Tak vznikne 2. pilíř. Lidé buďte rádi, že tento 2. pilíř bude dobrovolný! A nelezte do něj!

Start tohoto druhého pilíře je naplánován na 1.1.2013. Ten kdo se narodil v roce 1978, 1979 atd., musí se rozhodnout v květnu 2013, 2014, atd.. My starší nad 35 let se dobrovolně můžeme přihlásit v druhém pololetí roku 2012. A není z něj návratu!

Vážení budoucí důchodci, penzisté, rentiéři uvědomte si jednu základní premisu. Myslíte si, že tyto penzijní fondy, které již existují nebo nově vzniknou (přestože musí tento fond mít alespoň 50 tisíc klientů) se budou chovat zodpovědněji, garantovaněji, neomezí vaši svobodu investice (zkráceně) než existující investiční společnosti na českém a světovém finančním trhu? Nebudou! A protože stát je nenažraný, může dojít za 5, 10 let k uříznutí této vaší druhé nohy!

Výše zmińovaná finanční negramotnost byla ze svého důsledku ještě zpochybněna v devadesátých letech tunelováním všeho co šlo a to právě neprovedenou dekomunizací. Vytunelování společností, všech druhů rozpočtů, bank i investic, kde lidé přišli o peníze, které našetřili tam, kde garanci dával všeobjímající stát. Spousta lidí nezná skutečnost a stav současných investičních společností, jejich řízení, kontrolu, oddělení investovaných peněz v otevřených podílových fondech a spoustu dalších důležitých informací. Začněte se o to zajímat!

Svůj soukromý důchodový účet, rentu si nastavíte sami, podle vaší nátury, peníze když nemáte nedáte, když máte přidáte. Jasně že platíte nějaký poplatek, ale přesně stanovený. Sestavení vašeho důchodového účtu můžete po celou dobu měnit, starat se o to sám nebo to nechat na investiční společnosti. Nebojíte se nenažraného státu, ani tunelářů, jenom tržního prostředí v celém světě. Neovliníte výstavbu bublin v Číně, islamizaci Evropy, malou ledovou dobu v Africe. Ale jste svobodný!

Věřte tomu, že v roce 2013 dojde i ke státnímu vyprdnutí se na vás v třetí noze a tou je dobrovolné penzijní připojištění. Nedá vám 50, 100, 150 korunek jako příspěvek podle vašeho vkladu. Dá vám možná více, pokud tam nastrčíte minimálně tisícovku nebo více, ale sám ušetří miliardy.

Na závěr se vůbec nechci zmiňovat o zvýšení DPH, které je tady zástěrkou a pravdu má ten, který říká, že by stačilo jen zlikvidovat všechny vyjímky dané zákony v oblasti DPH a státu se přihrne více jak 100 miliard. Uvědomte si, že nejmocnějším mužem v této vládě je Richelie, který se kdysi nimral v tančíkách a jiných prkotinách za miliardy. On je čistý, byl a bude. Jeho současná armáda profesionálních střelců ho kryje a odpálí jeho kolegu z ODS. Uvidíme kam se to převalí přes paní Parkanovou. Opět se dostávám na počátek blogu o demokracii. Ona má své fáze a je časově omezená, než se zhroutí a jiná generace se k ní opět dostane. Nebojte, ta doba trvání je tak 200 let.